قانون تعقیب متجاوزان به حقوق اساسی ملت و طرز تشکیل هیأت منصفه مصوب 21 / 11 / 1357
39 بازدید
محل نشر: حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » (1 صفحه - از 62 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی